Håpshage Isegran

HÅPETS KATEDRAL AS får 1050000 kroner til utstyr til og etablering av dyrkningshage

Siden 2018 har Håpets Katedral jobbet med ulike prosjekter og undervisning om marin forsøpling, bærekraft, natur og miljø. Nå ønsker de å utvide sine aktiviteter med å tilrettelegge en dyrkningshage på Isegran, hvor barn og unge og andre skal få mulighet til å lære om dyrking. Hagen skal designes og etableres i samarbeid med ungdom i nærmiljøet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?