Haug musikkorps

Haug musikkorps får 30000 kroner til instrumenter. Korpset har mange spilleoppdrag i lokalmiljøet, og er et kjent innslag i forbindelse med tilstelninger for utviklingshemmede. Hver høst arrangerer korpset dansegalla for utviklingshemmede, med stor oppslutning. Korpset har stort behov for fornyelse av noen av instrumentene. Musikantene har utviklingshemming, og noen også fysiske funksjonshemminger. Det er for flere av musikantene nødvendig å gjøre tilpasninger av instrumentene for at de skal være funksjonelle. Sparebankstiftelsen bidrar med midler.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?