Haugar UNG – representasjon i museene

VESTFOLDMUSEENE IKS fikk 50 000 kroner til seminar i 2024

Vestfoldmuseene satser på inkludering og kreativ engasjement gjennom prosjektet, Haugar UNG, for å fremme kunst, kultur, og samfunn for ungdom. Prosjektet gir ungdommen mulighet til å delta aktivt i fagseminarer, der de får presentere egne refleksjoner og moderere seminaraktiviteter. Vestfoldmuseene IKS har blitt tildelt 50 000 kroner til å arrangere seminarer.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?