Hauge ungdomslag

Hauge ungdomslag får 25.000 kroner til utstyr.

Ungdomslaget har forespurt ungdommen hva de ønsker av aktiviteter. Airhockey, diskotek og bordtennis er de klare vinnerne her, og Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave til utstyr slik at ønskede aktiviteter kan bedrives.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?