Haugerud kunstklubb lager historie

OSLO KOMMUNE BYDEL 12 ALNA fikk 300 000 kroner til gjennomføring av workshops i regi av Haugerud Kunstklubb i 2024

Haugerud Kunstklubb retter seg mot barn og unge mellom 6 og 13 år, med mål om å styrke vennskap, nærmiljø og identitet gjennom kunstneriske aktiviteter. Klubben jobber med å utvikle delprosjekter, der barna blir introdusert for ulike temaer, teknikker og miljøer, og med skapingen av en sosial møteplass som fremmer kreativitet, uttrykksformer og vennskap. Oslo kommune Bydel 12 Alna har fått tildelt 300 000 kroner til å gjennomføre workshops i regi av Haugerud Kunstklubb.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?