Haugesund Turistforening – Olaliahytta.

Haugesund Turistforening får 500.000 kroner til materialer til oppgradering av Olaliahytta.

Bygging av Olalihytta i 1938 har hatt stor betydning for utviklingen av friluftslivet på Haugalandet. I dag har nesten alle Haugalendinger et forhold til Olalia som vinterutfartssted. På dagstur, overnattingstur, eller på skileirskole.

I 50 år var vinteraktiviteten viktigst. I dag er den en helårshytte, som tar imot dagsbesøk og overnattingsgjester på gode vinterdager, og som i sommerhalvåret tar imot fjellvandrere, skoleklasser, speidere og lag/foreninger. Barnas Turlag er ivrige brukere av hytta.

Nå vil Haugesund Turistforening oppgradere/oppruste hele anlegget, for å stå rustet til å møte friluftsfolkets forventninger de neste 75 årene, og de får 500.000 kroner til materialer til oppgradering av Olaliahytta.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?