Havambassadørene

UNIVERSITETET I BERGEN får 1030000 kroner til utstyr til og formidling om havet og bærekraftsutfordringer

I løpet av fire måneder i 2022 skal studenter fra Universitetet i Bergen seile med stiftelsen Statsraad Lehmkuhl i Stillehavet. Underveis skal de ta del i forskning, gjøre observasjoner og ha undervisning i tema bærekraft. Noen av studentene skal i forkant, underveis og etter endt seilas formidle og gjøre oppgaver med skoleklasser ved utvalgte ungdomsskoler og videregående skoler i hele Norge. Formidlingsopplegget handler om havets tilstand og de viktigste bærekraftsutfordringene knyttet til verdenshavene.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?