Havørn UIL

Havørn UIL får 45.000 kroner til lavvo og utvidelse av løypenett.

Havørn UIL er aktive i bygda med tilrettelegging av aktiviteter både innendørs- og utendørs. Sparebankstiftelsen DNB gir gave som bidrag til lavvo og utvidelse av løypenettet (dekke, masser, dreneringsrør etc.).

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?