Hege Lise Sørbye

Hege Lise Sørbye får 500000 kroner til som bidrag til istandsetting av kalkovnen på Brønnøya. Bærum kommunevåpen er en kalkovn som følge av at kalkstein er en naturlig ressurs i Asker og Bærum, og kalk har vært en viktig næringsvei for begge bygdene. Det har vært tatt ut kalk fra området i over 900 år. Alle 8. klasser i Asker og Bærum er på Asker museum for å lære om denne tidligere viktige næringskilden. I løpet av en hel dag lærer elevene om kalkstein og noen av steinens anvendelsesområder og betydning. Det er funnet rester av nærmere 100 kalkovner i distriktet, men kalkovnen på Brønnøya regnes som en av tre som det er interessant å sette i stand. Den står på privat grunn, men regnes som så spesiell at riksantikvar, fylkeskommune og kommune bidrar til å sette den i stand. Sparebankstiftelsen DNB blir med og sikrer istandsetting slik at kalkovnen sikres for allmennheten og muliggjør formidlingstiltak.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?