Heggedal og Vollen historielag

Heggedal og omegn historielag og Vollen historielag får 65.000 kroner til “Veifar mot fjorden”, merking av historiske steder langs tursti.

Historielagene i Vollen og Heggedal ønsker å øke oppmerksomheten rundt de gamle veifarene som gikk fra gårder og virksomheter i innlandet ned mot fjorden.

Oslofjorden har vært “Riksvei nr.1” for bygdene rundt fjorden, og adgang til sjøen var spesielt viktig for transport av varer. Fra gårdene og områdene sør i Asker skulle landbruksprodukter som bær og korn fraktes til markeder i Christiania. Eksporten av is var omfattende, og skuter lå ved bryggene og ventet på blokker fra isdammer og vann. I en periode ble malm fraktet fra fjorden inn til Dikemark jernverk. I kanten av Kjekstadmarka ble det tatt ut granitt, og sjøen var eneste mulige transportvei inntil jernbanen kom.

Historielagene har arrangert lokale vandringer på “gjengrodde stier” fra Heggedal ned til Vollen/Bjerkås og de opplever at interessen for lokalhistorie er stor. Med penger fra Sparebankstiftelsen DNB kan de utarbeide turguide og merke historiske steder langs veifarene.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?