Helårsbading i Oslofjorden

SØRENGAS BADSTUE- OG HELÅRSBADEANSTALT får 1.000.000 kroner til bygging av en ny badstuflåte.

Foreningen har en medlemsmasse på ca 300 personer, og har som mål å etablere et lavterskel tilbud for badstue- og helårsbading i Fjordbyen i Oslo. Nå drifter de en flytende badstue på Langkaia i Bjørvika i Oslo som er godt besøkt, både av nordmenn og turister. Den nåværende badstuen er ikke bygget for den type bruk den er utsatt for. Derfor ønsker de å bygge en ny solid badstuflåte med garderobe og toaletter.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?