Hele Vestsida

Hele Vestsida får 100.000 kroner til informasjonstavler og gapahuker. Dette er en paraplyorganisasjon for lag og foreninger på vestsida av Randsfjorden i Søndre Land.

De har siden etableringen i 2008 opparbeidet turstier og skiløyper, de ivaretar skytteranlegg, vel-lokaler, bade/båthavner, en husmannsplass, en vernet gammel skole, skole- og idrettsanlegg, egen hjemmeside, 3 nærmiljøanlegg, tømmerfløtingsanlegg med utstillingsmonter og gjennomfører årlig sykkeltur for familier. Langs tur- og setervegene ønsker de å sette opp nye informasjonstavler og gapahuker.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?