Helgen Idrettslag

Helgen Idrettslag får 30.000 kroner til flomlys til idrettsanlegg.

I bygda har de ikke gatelys og idrettslaget ønsker seg derfor flomlys til idrettsanlegget, slik at barn og unge kan trene også i mørke måneder. Ved hjelp av dugnad og eksisterende stolper skal laget sette opp lyskasterne.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?