Helse, trivsel og lek på Lindeberg

ØSTRE LINDEBERG BORETTSLAG får 600000 kroner til lekeapparater

Østre Lindeberg Borettslag ønsker å styrke barn og ungdoms trivsel, helse og lek i nærmiljøet og skal oppgradere tre lekeplasser tiltenkt ulike aldersgrupper. Borettslaget legger opp til mye dugnadsinnsats og vil gjenbruke utstyr som fortsatt er i god stand. De nye lekeområdene treffer svært mange.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?