Helt ærlig – demokratisk møteplass

REDD BARNA får 2000000 kroner til kurs i medvirkning og demokratisk deltakelse

Gjennom prosjektet “Helt ærlig!” har Redd Barna en modell for samarbeid mellom skole, lokalpolitikere, ungdomsråd og ungdom. Målet er at elever skal medvirke aktivt i demokratiet og utviklingen av politiske løsninger i sin bydel, og få kunnskap om politikk og demokratiske prosesser. For å skape trygge rammer, er det samarbeid med ungdomsskoler. 9ende trinn er valgt med tanke på læringsmål om demokratiopplæring, medborgerskap og politiske maktstrukturer, samt manglende tiltak for denne aldersgruppen. Gjennom 10 uker med undervisning, workshops og dialogmøter utvikler politikere og elever sammen politiske forslag som svarer på utfordringer i lokalmiljøet, og som er forankret blant nærmiljøet og ungdommene selv. Ungdommers tro på egen fremtidig deltagelse i demokratiet er i stor grad påvirket av sosioøkonomisk bakgrunn. Mellom elever med ulik sosial bakgrunn er det systematiske forskjeller. Prosjektet bidrar til at ungdom i særlig levekårsutsatte områder opparbeider seg tillit til demokratiske prosesser, tro på at deres meninger er viktige og tro på at deres ytringer kan gjøre en politisk forskjell. Politisk mestringstro er avgjørende for at ungdom skal se seg selv som fremtidige, aktive deltakere i demokratiet, og ungdommenes aktive deltakelse er avgjørende for å komme frem til bærekraftige politiske løsninger for deres nærmiljø.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?