Hengebru i koboltgruvene

Blaafarveværket fikk 1,2 millioner kroner i 2017 til en 35 meter lang underjordisk hengebro i gruven Clara Stoll.

Alle foto: Blaafarveværket

Broen blir en del av en universelt tilrettelagt rundløype inne i de historiske gruvene. Hengebroen er planlagt åpnet til sommersesongen 2018 i forbindelse med at Blaafarveværket fyller 50 år. Samme år er det 25 år siden koboltgruvene ble åpnet som besøksgruve.

Fra hengebroen vil man kunne se en helt ny dimensjon av de mektige bergrommene hvor koboltåren lå.

Om Blaafarveværket

Blaafarveværket var Norges største industribedrift i 1830-årene med 2000 ansatte, og virksomheten sto for 80 prosent av verdensproduksjonen av blått fargepigment. Stedet representerer et unikt kulturmiljø og industrihistorie og har årlig 200 000 besøkende.

Andre tildelinger

Sparebankstiftelsen DNB har tidliger bidratt med 900.000 kroner til tilrettelegging for formidling i koboltgruvene (tildelinger i 2005 og 2007).

Videre har stiftelsen bidratt med tilsammen 3 millioner til en kulturløype på Blaafarveværket, og bidratt med støtte til en gang- og sykkelsti fra Norefjell til koboltgruvene.

 

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?