Henning Kraggerud

Henning Kraggerud får 200000 kroner til Web basert læringsmateriell. Hovedmålet er å skape interesse for bruk av musikkteori, improvisasjon og komponering i øving. Både musikere privat og elever gjennom utdanningsinstitusjoner skal få tilgang til det Web baserte læringsmateriellet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?