Herkules Turn

Herkules Turn får 229.064 kroner til turnutstyr.

Turngruppa er en del av Herkules Idrettsforening og har de siste årene opplevd økt rekruttering og økt interesse. De fokuserer både på bredde og elite og har mange forskjellige treningspartier. Med nytt utstyr, som blant annet matter, grop, tumblingbane og skranke, vil gruppa kunne gi et bedre tilbud til alle brukerne.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?