Herre Idrettsforening

Herre Idrettsforening får 100000 kroner til BMX-bane med lysanlegg. Idrettsforeningen driver med turn, fotball og ski, men ønsker å utvide med BMX-aktiviteter. Derfor har de en gjeng som bygger bane på dugnad. For å ferdigstille banen er det nødvendig med toppdekke, stein i svingene og lys. Stiftelsen ønsker å hjelpe foreningen med å komme i mål, slik at de kan starte opp med BMX.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?