Hesteaktivitet for alle midt i byen!

KAMPEN GÅRDS VENNER får 500000 kroner til hesteaktivitet

Kampen Gårds Venner er en frivillig organisasjon som holder til på besøksgården Kampen
Økologiske Barnebondegård i Oslo. Gården huser mange store og små dyr, og er både et
nærmiljøtiltak, en sosial og pedagogisk arena, og et utstillingsvindu for landbruket. Totalt har de
rundt 100 000 besøkende i året. Foreningen Kampen Gårds Venner har som formål å organisere
den frivillige innsatsen på gården og bidra til at dens ressurser kommer mange til gode. Nå
ønsker de å legge til rette for hesteaktiviteter og opplæring for barn, ungdom og personer med
spesielle behov. Foreningen får nå støtte til å bygge bod, tak, rampe og bindestokk.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?