Hinderløp for barn og unge

Idrettsforeningen Villmann Hønefoss får 100.000 kroner til bygging av hinder.

Foreningen har som formål å skape motivasjon og trygghet rundt aktivitet og trening, og bidra til et høyere aktivitetsnivå blant barn, unge og voksne. Dette gjennomføres ved å arrangere ulike hinderløp i løpet av året, med tilhørende trening og veiledning. Hinderløpene varierer i distanser fra 800 meter til 10 kilometer. Arrangementene er uhøytidelige, profesjonelle, og inkluderer alle mennesker uansett forutsetning. Hindrene i løypene konstrueres og bygges av foreningens medlemmer og frivillige. Nå ønsker de å utvikle og bygge flere hindre som er tilpasset barn og unge, og til dette er det behov for materialer og utstyr.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?