Hinderløype for læring på Solobservatoriet

I 2013 fikk Solobservatoriet på Harestua 750.000 kroner til utvikling av og utstyr til opplevelsesløype, fysikkløype og himmelløype.

Solobservatoriet på Harestua tar naturfagundervisningen fra klasserommet ut i naturen. De tilrettelegger for læring gjennom aktivitet, samarbeid, egne opplevelser og undring.

De legger vekt på å skape forståelse for sammenhengene i naturen gjennom å rette oppmerksomheten mot prosessene, det alltid levende, skapende prinsipp i naturen.

Naturfagsløypa FRA BERGGRUNN TIL HIMMELROMMET vil være en del av formidlingsopplegget, og har oppgaver om geologi, historisk kullutvikling, pendellovene (med pendelhuske), dyreriket og til slutt kosmos.

Løypa ender på Solobservatoriet med planetslette og en vandring opp i himmelløypen, i selve observatorietårnet.

Solobservatoriet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?