Hinderløype for nærmiljøet på Sky skole

SKY SKOLE FAU får 376997 kroner til hinderløype

FAU ved Sky barneskole i Larvik ønsker seg hinderløype, for å kunne gjøre skolegården og området rundt skolen mer attraktivt og spennende, også etter skoletid. Elevrådet har vært med på planleggingen og kommet med forslag, de har litt egne midler og planlegger for dugnad. FAU får midler til å få realisert planene sine for en fin skolegård.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?