Hinderløype i Bergen

FAU ved Liland skole får 90.000 kroner til apparater i hinderløype.

Liland skole i Bergen er en stor barneskole med rundt 450 elever. De ønsker seg en hinderløype som kan benyttes av skolebarna i gymtimer, midttimer og friminutter, og i privat regi utenom skoletid. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave til ulike apparater i hinderløypa.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?