Hinderløype i skolegården

KAPP SKOLE FAU får 350000 kroner til hinderløype

Skoleområdet på Kapp skole brukes av barn og unge i nærmiljøet også utenfor ordinær skoletid. FAU ønsker å tilby et uteområde som fremmer fysisk aktivitet for barn i alle aldre. De vil oppgradere uteområdet med en aktivitetsløype, der mange ulike typer hindre skal oppfordre til lek og samarbeid.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?