Hinderløype i Sørstrand Folkepark

Foreningen Sørstrand Folkepark får 250.000 kroner til utstyr til hinderløype.

Foreningen sitt formål er å utvikle og realisere Sørstrand friområde som rekreasjonssted for fastboende og besøkende i Florø. Foreningen skal legge til rette for idretts- og fritidsaktiviteter for barn, ungdom og funksjonshemmede og vil samarbeide med skoler, barnehager og andre foreninger som ønsker å nytte parken.

De ønsker nå å tilrettelegge området med en aktivitetsjungel/hinderløype med barn i alderen 3 – 13 år som hovedmålgruppe. Dugnadsinnsatsen er på plass, og Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave til prosjektet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?