Hinderløype på Solhaug

Solhaug Forebyggingssenter får 100.000 kroner til hinderløype.

Solhaug Forebyggingssenter er et idealistisk tiltak som jobber for barn og unge med fritidsrelaterte prosjekter. Senteret holder til på en nedlagt skole. Omkring stedet er det en 18 mål stor tomt, som de nå blant annet ønsker å tilrettelegge med en hinderløype. Målet er å oppmuntre til fysisk fostring, økt livskvalitet og mestring.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?