Hinderløype til FAU ved Stovner skole

FAU Stovner skole får 324.103 kroner til hinderløype.

Foreldrene ønsker å styrke Stovner skoles rolle som møteplass og arena for fysisk utfoldelse i vårt nærmiljø. På skolens område er det et ubrukt område godt egnet for etablering av hinderløype. Dette vil gjøre skolegården mer attraktiv for barn og barnefamilier, også på kveldstid og i helger. Arbeidet gjøres på dugnad, som i selv skaper engasjement og samhold mellom mennesker i nærmiljøet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?