Hinderløype til Fluberg Vel

Våren 2015 fikk Fluberg Vel 75.000 kroner til opparbeidelse av hinderløyper med utendørs treningsstativ.

Velforeningen har over flere år opparbeidet et nærområde som blant annet består av fotballbane, tømmerhytte, et asfaltert område som benyttes til sykling og skating på sommeren, og ishockey og skøyter på vinteren, båtbrygge og gjestebrygge med molo.

Foreningen har merket turstier og mye annet til glede, ikke bare for innbyggerne, men også for turister og besøkende. Fluberg vel har en hel rekke medlemmer som stadig stiller på dugnad og sørger for at prosjekter blir gjennomført og vedlikeholdt.

I hjertet av Fluberg har det inntil nylig stått en stor låve tilhørende prestgarden. Denne er nå revet og arealet er frigjort til å lage et parkanlegg med hinderbane i grønne omgivelser. Fluberg Vel tar oppgaven.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?