Hinderløype til nærmiljø

FAU Røråstoppen skole får 580.000 kroner til hinderløype.

Skoleområdet blir brukt av hele nærmiljøet, i tillegg til lokale lag og foreninger. Foreldrearbeidsutvalget ønsker derfor å ruste opp uteområdet og gi brukerne et enda bedre tilbud. Skolen har opparbeidet akebakke vinterstid og flerbruksflate til ballspill, men mangler apparater som stimulerer til aktivitet som klatring og balansetrening.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?