Hinderløype til Steinerskolen i Vestfold

Foreldreforeningen ved Steinerskolen i Vestfold fikk 150.000 kroner i 2015 til lekeapparater og elementer til aktivitetsløype.

Skolen ligger i et særdeles folksomt og barnerikt område på Nøtterøy og skolegården er brukt i stor grad av beboerne i nærmiljøet.

Foreldregruppen ønsker nå å bygge en hinderløype i skolegården. Denne vil være åpen og tilgjengelig for alle. Det er stor dugnadsvilje ved skolen, både blant foreldrene og lærerne.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?