Hinderløype tll nærmiljøanlegg ved Vang skole

VANG SKOLE får 510000 kroner til etablering av hinderløype

Skolens uteområder skal utformes slik at de fungerer som en lokal møteplass og er attraktive for barn og unge som ikke deltar i organisert idrett. Høy dugnadsinnsats fra FAU bidrar til å skape gode fritidstilbud lokalt.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?