Hinderløype ved Trara skole

Trara Velforening får 182.500 kroner til hinderløype.

Velforeningen har et tett samarbeid med lokal barneskole og lokalsamfunnsutvalget. En av hovedoppgavene de siste årene har vært pådriver overfor kommunen for å utvikle Bratliparken til et nærmiljøanlegg.

Parken er en sentrumsnær park i Fredrikstad som ligger som en inngangsport mot marka, samtidig som den har bebyggelse på tre sider. Parken ligger på en åsrygg og har en del høydeforskjeller og flere gjennomgående gangveier.

Velforening og Trara skole vil sammen lage en hinderløype med apparater i nærheten av skolen. Hinderløypen skal kunne brukes av små og store barn både i skoletiden og på fritiden. Løypa skal også kunne brukes for trening av koordinasjon og styrke for ungdom og voksne. Det skal settes ut benker langs gangveien og et stort rastebord på toppen av høyden.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?