Hip-hop i Rockehuset

Rockehuset i Halden får 14.000 kroner til lydisolering av hip-hop-rommet.

Rockehuset i Halden er et rusfritt tiltak med en medlemsmasse som spenner seg fra 12 til 37 år. Medlemmene har tilhørighet til Halden og omegn.

Rockehuset består per i dag av seks øvingsrom for rytmisk musikk, et øvingslokale tilpasset hip-hop, to studiorom, og et konsertlokale.

Hip-hop-rommet er et arbeidsrom og innspillingsstudio for ungdom, som driver med rap og hip hop. Rommets hensikt er å gi mulighet for jobbing med tekster, øvinger og å utføre innspillinger av egen musikk på opptaksutstyr av god kvalitet.

I tillegg til tilgang på utstyr, får ungdommen hjelp av voksne med kunnskap og ferdigheter innen produksjon av hip-hop.

Rockehuset er et sted hvor det er mange øvingsrom, og derav mye høy lyd. Dette skaper uønsket støy ved innspilling i hip-hop-rommet, ofte slik at det går utover gleden og kreativiteten til ungdommene som bruker rommet, derfor ønsker klubben å lydisolere hip-hop-rommet

Hip-hopperne i Halden får 14.000 kroner til støyisolering av rommet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?