Historie på film og i verksteder

RØYKEN KOMMUNE får 200000 kroner til film om Vaterland og verksteder

I sekkefabrikken til tidligere Slemmestad sementfabrikk ligger Cementmuseet som en del av Slemmestad bibliotek. Her presenteres stedets historie med 100 års produksjon av sement og hvilken betydning den har hatt for stedets utvikling. Mange av fabrikkbygningene er revet, men her finnes fortsatt en god del kulturhistorisk viktige bygninger og teknisk industrielle kulturminner. Vaterland, som er navnet på området rundt torget, og det tidligere fabrikkområdet står foran store endringer de nærmeste årene. Stedet skal utvikles fra et nedlagt industriområde til en kystby med mange nye boliger og kulturnæringer. Industrihistorien og geologien skal også være viktige brikker også fremover, og lokalbefolkningen har steke bånd til sementfabrikkens historie. For å ta vare på stedets identitet og å dokumentere tidligere tider skal det lages en en film som skal benyttes i læringsøyemed. Det skal også lages en en slags digital skattejakt i området med historisk relevante steder og bygninger. I tillegg skal det lages verksted hvor Slemmestad blir gjort tilgjengelig på minecraft og det skal også gjennomføres fotokurs og historiske vandringer.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?