Historieformidling i Nesbyen

KUNSTLANDSKAPETS VENNER NESBYEN får 60000 kroner til manus

Foreningen jobber for å fremme kunnskap og historien om tiden da Hans Gude tilbragte mye tid i Nesbyen, i perioden hans far var sorenskriver der fra 1843 til 1852. Hans hadde med mange venner på besøk på sorenskrivergården, blant annet Adolph Tidemand, Jørgen Moe og Halfdan Kjerulf. Nå ønsker foreningen å lage manuskripter som kan levendegjøre denne tiden. Har vil de ta utgangspunkt i brev og dagbøker som Hans Gude skrev. Manuskriptene skal benyttes i formidling til skoler og i utstillinger i den gamle sorenskrivergården.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?