Historieformidling om lokale kirker og kireruin

MODUM SOKN får 200000 kroner til informasjonstavler og informasjonsmateriell

I Modum er det syv kirker og en kirkeruin som ofte blir besøkt av barnehager og skoler. Kirkene er lokalisert på ulike steder i bygda og den eldste kirken er fra middelalderen. Det er mye spennende historie knyttet til kirkene og dette ønskes formidlet blant annet ved å utarbeide informasjonsmateriell til skoler og barnehager, samt ved hjelp av informasjonstavler som skal kunne bidra med god informasjon til besøkende og forbipasserende.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?