Historieformidling på Berger Museum

Berger Museum, Vestfoldmuseene IKS, har fått tilsammen 800.000 kroner over flere år.

Museet er en del av Vestfoldmuseene og holder til i Svelvik kommune. Museet formidler norsk tekstilindustrihistorie med utgangspunkt i Berger og Fossekleven fabrikker og Berger som et av landets best bevarte industrisamfunn.

Museet fikk 100.000 kroner i 2016 til formidlingsopplegg, 500.000 i 2013 til permanent utstilling, 200.000 til rehabilitering av arbeiderboliger i 2005.

Tildelingen i 2016

Museet ønsker å satse på gamle stedsnavn. Folk gjennom alle tider har gitt navn til kultur- og naturformasjoner. Disse navnene forsvinner når de ikke lenger er i bruk. Museet ønsker derfor å samle sammen lokale stedsnavn, slik som “Motorkassa” og “Blodstien”, og stedfeste dem på kart.

Til dette skal det lages et formidlingsopplegg, som også kan benyttes på andre museer i Vestfold.

Tildelingen i 2013

Museet fikk nye lokaler i tilknytning til Fossekleiva kultursenter og sammen har de mål om å tilby unike kunst- og kulturopplevelser, gi forståelse for historiske sammenhenger og ulike kunstuttrykk og være samlende og identitetsskapende lokalt og regionalt.

Museet har et spesielt fokus på tekstilindustrihistoriens betydning for fremveksten av vårt moderne velferdssamfunn og styrken ligger i et omfattende arkivmateriale. Med 500.000 kroner i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB vil museet få nye formidlingsverktøy som vil tilgjengeliggjøre større deler av arkivmaterialet. 

Tildeling i 2005

I Fossekleiva Brukssenter, Svelvik, er viktige elementer i de industrihistoriske og foreningshistoriske miljøer er bevart. Sparebankstiftelsen DNB bidro med kr 200.000 til rehabilitering/rekonstruksjon av arbeiderboligen Fossekleiva 2. Arbeiderboligen skal i utgangspunktet se ut slik som den gjorde rundt 1900 da familien Bullen, som opprinnelig kom fra England, bodde der.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?