Historielag gjenskaper kysthistorien i restaurert båthus

Hurum Historielag fikk 141.000 kroner til materiell til tilbygg i 2013.

Hurum historielag tar vare på og videreformidle historien om kystkulturen og virksomheten knyttet til Hurums lange kystlinje. (Foto: Sverre Chr. Jarild)

Kunnskapen om fiskerisamfunnet som en gang skapte kystperlen Holmsbu på Hurum, tas vare på av en gjeng dugnadsivrige pensjonister.

Historielaget er en svært aktiv forening som blant annet jobber med bygdesamling, gårds og slektshistorie for Hurum, utgivelse av årbok, digitalisering av bilder og utflukter med historie som tema. Deres siste prosjekt er å etablere et museum i Holmsbu.

Dugnadsgjengen legger ned minst 1500 dugnadstimer hvert år. Prat og sosialt samvær blir det også tid til.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?