Historielaget Grefsen Kjelsås Nydalen

Historielaget Grefsen Kjelsås Nydalen får 150000 kroner til utgivelse av lokalhistorisk turguide. Historielaget Grefsen Kjelsås Nydalen omfatter 1100 medlemmer i bydel Nordre Aker i Oslo kommune. Lagets formål er å vekke interesse og forståelse for bydelens historie. Laget arbeider for å bre kjennskap til vår kulturarv og verne kulturminner av alle slag. Laget har flere prosjekter på gang. Blant annet utgivelse av en lokal turguide, som de ønsker tilpasset yngre lesere. Guideheftet skal ha utvidet nytteverdi ved hjelp av QR-koder med lenker til utfyllende tekst og bilder. Guiden skal også inneholde tips og Geocache-poster tilknyttet kulturminner i området.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?