Historieprosjekt basert på toll- og skipsanløpslister

Prosjektet Historiske toll- og skipsanløpslister ved Norsk lokalhistorisk institutt har fått til sammen 700.000 kroner.

Ragnhild Hutchison er initiativtakeren til digitaliseringen av toll- og anløpslistene fra 1700-tallet. (Foto: Sverre Chr. Jarild).

Prosjektet Historiske toll- og skipsanløpslister har gjennom 2014 og 2015 gjort tilgjengelig toll- og skipsanløpslister for et utvalg år på 1700-tallet gjennom et digitaliseringsprosjekt med tilhørende undervisningsportal. Rådatamaterialet gir unik innsikt i lokalhistorien.

Prosjektet fikk 350.000 kroner i 2014 for å gjøre databasen søkbar og tilgjengelig for allmennheten. I 2015 fikk de 350.000 kroner til å lage en vandreutstilling og tilhørende undervisningsopplegg med utgangspunkt i materialet som skal gi innsikt i:

  • Utviklingen av nasjonale og internasjonale handelsruter på 1700-tallet
  • Hvordan forbrukersamfunnet først begynte å spre seg til Norge
  • Hvordan norske varer og produkter spilte en rolle i utviklingen av Europa i forkant, og ved starten av den Industrielle revolusjon
  • Hvordan handelen praktisk foregikk og hvilke utfordringer den møtte
  • Sette 1700-tallets handel og globalisering i sammenheng med situasjonen i dag.

Se http://toll.lokalhistorie.no/

Undervisningsopplegget knyttet til materialet for videregående skole er tilgjengelig på undervisningsportalen http://ndla.no

Gjennom varelistene får vi oversikt over hva som er kommet inn til landet og hvor det er kommet fra. Dette gir masse spennende informasjon, forteller prosjektleder Ragnhild Hutchison.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?