Historieprosjekt – Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo får 1.500.000 til arbeidet med et muntlig historieprosjekt.

Universitetet i Oslo har siden 2003 jobbet med et muntlig historieprosjekt med formål å fremskaffe, sikre og gjøre tilgjengelig kilder til tolkning av viktige politiske beslutninger og endringsprosesser.

Det gjennomføres en rekke intervjuer med tidligere statsråder og personer fra organisasjoner til det politiske liv.

Sparebankstiftelsen DNB har bidratt med kr 1.500.000 til prosjektet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?