Historisk formidling i skolegården

HAMMARTUN SKOLE får 200000 kroner til oppgradering av skolegården

Hammartun skole er den eldste skolen i Lillehammer kommune. FAU har tidligere jobbet for å få på plass en ballbinge og kommunen har oppgradert uteområdet til barneskoletrinnet, de får nå støtte til uteområdet på ungdomsskolen. Det innebærer oppgradering av allerede eksisterende ballspill-baner, tilrettelegging for sosiale aktiviteter og inkludering i nærheten av ballspillet i uterommet til ungdomsskolen. Prosjektet gjøres i samarbeid med lokale historielag og Maihaugen, der skolen og nærmiljøets historie skal fremmes og formidles i skolegården. Elevene skal være med å velge hvilke historier som skal løftes frem.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?