Historiske hager som arena for plantemangfold, læring og aktivitet

KVANN KUNNSKAP OG VERN AV NYTTEPLANTER I NORGE / NORWEGIAN SEED SAVERS får 6000000 kroner til utstyr, tilrettelegging og aktivitet i historiske hager

Nettverket består av demonstrasjons- og forsøkshager over hele landet og er et forum for historiske hager. Hagene fungerer også som reservathager for å ta vare på gamle plantesorter og prøve ut nye. Arbeidet i hagene innebærer mye dugnad, og er også arenaer hvor man kan lære om planter, hagestell og dyrking av gamle nyttevekster.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?