Hjelp til å ta riktige beslutninger

ULOBA – INDEPENDENT LIVING NORGE SA fikk 1,1 millioner kroner i 2019 til utvikling og etablering av beslutningsstøtte gjennom mikrostyrer for funksjonshemmede.

Uloba, Independent Living Norge, vil sørge for at funksjonshemmede i større grad kan ta egne frie valg i livet sitt, og vil utvikle en modell for bistand til å ta beslutninger. Bistanden gis av et «mikrostyre», som består av familie, venner eller andre som står en nær, og som kan gi et godt grunnlag i saker man trenger hjelp til å avgjøre. Oluba får 1,1 millioner kroner til utvikling av prosjektet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?