Hjørgunn gård – garasje til opplæring og arbeidstrening

NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING ØSTFOLD får 620100 kroner til bygging av garasje til bruk i ungdomsarbeid

Norske Kvinners Sanitetsforening avd. Østfold eier og drifter Hjørgunn Gård og Behandlingssenter ved hjelp av frivillig arbeid, innsamlede midler og gavevirksomhet. Gården har som grunnleggende formål å hjelpe mennesker med særskilte behov, både fysisk og psykisk, via ulike rehabiliteringstilbud, og har i dag over 300 brukere hver uke. Flere aktører gir nå gården støtte til opprettelse av en garasje. Denne skal gi ungdom som har falt ut av skole og arbeidsliv, samt unge under Kriminalomsorgen, en mulighet til å fullføre utdanning eller komme ut i arbeid. Tiltaket innebærer at ungdommene får opplæring og arbeidstrening gjennom praktisk arbeid. Det vil bli laget individuelle opplæringsplaner i samarbeid med videregående skole.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?