Hjørgunn gård og behandlingssenter

Hjørgunn gård og behandlingssenter får 35.000 kroner til bikuber og utstyr for birøkting.

Besøksgården organiserer mange ulike type aktiviteter med blant annet boltreplass for barnehagebarn, undervisning for elever, praksisplasser for kriminalomsorgen og sansehage for demente. Med prosjektet “Unge birøktere” skal de skape nysgjerrighet rundt, og forståelse for sammenhengen mellom blomsten og bien, og viktigheten av disse insektene.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?