HMS Najaden

HMS Najaden får 1.000.000 kroner til solseil, trallverk, fokkerå og bysse ved restaurering av seilskuten HMS Najaden. Det maritime miljøet på Isegran er det nye hjemmet til fullriggeren HMS Najaden.

Dugnadsgjengen består av mange fagfolk, blant annet fra båtbyggerlinja på øya. De vil restaurere og ivareta HMS Najaden slik at den blir en flytende formidlings- og læringsarena for kystkultur og maritim historie. Prosjektet engasjerer mange og i tillegg til skolene så er det etablert et samarbeid med de lokale historielagene, sjøspeiderne, hagelag og geologiforeningen. Gjennom dugnadsarbeid får de frivillige kunnskap om historie og gamle håndverkstradisjoner. Når HMS Najaden er ferdig rigget vil den være verdens eldste seilende skute av sitt slag.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?