Hof historielag

Hof historielag får 45.000 kroner til digitalisering av kulturminneregistrering.

Hof Historielag ble etablert i 1979, og har som formål å vekke og styrke den historiske sans i bygda og å ta vare på den kulturarv som tidligere slekter har etterlatt seg. De er et aktvit historielag, og prosjektet de nå skal igangsette går ut på å samle inn, registrere og kartfeste alle kjente kulturminner samt foreta en fullstendig registrering av disse kulturminnene. Lokale lag og befolkning i bygda er invitert til felles dugnadsinnsats. Materiellet skal digitaliseres og også tilgjengeliggjøres i papirutgave. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave til prosjektet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?