Hoffelvens venner

Hoffelvens venner får 50000 kroner til opparbeidelse av sti, naturkart og elvevandring. Venneforeningen er en frivillig organisasjon som blant annet arbeider med å lage et naturkart for elven, videre med å få frem en ubrutt sti mellom fjorden og Smestaddammen, skilting, opprensking av Hoff- og Bjørnebodammen, og de arrangerer elvevandring for lokalbefolkningen. Smestad skole har skoleadoptert elven, og medlemmene i venneforeningen hjelper skolen i deres arbeide. Arbeidet som gjøres er vesentlig på dugnad, og pengegaven fra sparebankstiftelsen går til innkjøp av stein, grus, trapper og maskinelt arbeid.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?